FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
  W lipcu 2013 r. uruchomiliśmy dla pacjentów nowy oddział - Dzienny Oddział Psychogeriatryczny.

W oddziale odbywały się zajęcia terapeutyczne, ćwiczenia rehabilitacyjne skierowane w szczególności do osób powyżej 60 roku życia z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto rodziny osób niepełnosprawnych jak i opiekujące się osobami z zaburzeniami psychicznymi mogły uzyskać informację i poradę w zakresie:
  • znajomości choroby, jej objawów i sposobów leczenia,
  • zasad postępowania z osobą chorą, niepełnosprawną, odżywiania, pielęgnacji,
  • radzenia sobie z obciążeniami wynikającymi z niepełnosprawności.
 Dzięki dofinansowaniu przez Gminę Cieszyn oraz Powiat Cieszyński, mogliśmy zapewnić naszym pacjentom profesjonalną opiekę: rehabilitację, terapię zajęciową, spotkania z psychologiem.

 W naszym ośrodku uczyliśmy, rozwiązywaliśmy i podtrzymywaliśmy umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania a praca w zespole pozwalała na utrwalanie pozytywnych postaw społecznych podopiecznych.

  Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem do 31.12.2017. W chwili obecnej zajęcia zostały zawieszone.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8528079.
  • descriptiondescription
  • description
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel:(33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000